Opleiding Arboprofessional in Taakdelegatie

Informatiepakket aanvragen
Direct inschrijven

Specificaties

Alles op een rij

ca. 9 maanden
een keer in de twee weken
Locatie van NiDi bedrijfsopleidingen
€5950

Meer informatie?

Vraag het informatiepakket aan

Dit wordt geheel gratis naar je opgestuurd.

Informatiepakket aanvragen

Hulp nodig? 

Wij helpen je

Kom in contact

Startdata

Schrijf je nu in

Opleiding Arboprofessional in Taakdelegatie

Arboprofessional in Taakdelegatie

Ziekteverzuim is een aandachtspunt voor veel bedrijven. De laatste jaren is het verzuim, mede door COVID-19, een onderwerp geworden dat hoog op de agenda staat van organisaties. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen, de -dreigende- tekorten op de arbeidsmarkt, de juiste toepassing van wet- en regelgeving maken dat de manier van omgaan met verzuim sterk aan het veranderen is. De rol van de Taakgedelegeerde, onder welke naam ook actief in de markt, wordt steeds belangrijker maar ook complexer. Door middel van de opleiding Arboprofessional in Taakdelegatie zal je veel oplossingen voor je dagelijkse uitdagingen leren.

Taakdelegatie is de effectieve invulling en ondersteuning in een mensgerichte verzuimaanpak; tevens basis voor preventie en amplitie. De Taakgedelegeerde is de sparringpartner voor medewerker en leidinggevende in de terugkeer naar werk en het voorportaal naar de bedrijfsarts.

Leerprofiel

De opleiding Arboprofessional in Taakdelegatie leert je denken en werken vanuit de echte wettelijke basis, de kaders van inzet onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en het communiceren met alle partijen. Ook komen de bedrijfseconomische aspecten aan bod. Al deze invalshoeken combineer je met adequate kennis op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Na het volgen van deze opleiding kan je jezelf Arboprofessional en professioneel Taakgedelegeerde noemen. Dat is het hoogste niveau in Nederland binnen dit vakgebied. Als Arboprofessional en Taakgedelegeerde ben je spin in het web in een complexe materie en praktijk. Communicatief ben je zeer in staat al deze belangen bij elkaar te brengen.

Leerdoelen van deze leergang zijn als volgt:

 • Op organisatieniveau inzicht te krijgen en de risico’s rondom verzuim te managen door middel van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de.
 • Als Arboprofessional en Taakgedelegeerde de knelpunten en oorzaken van het verzuim en presenteïsme binnen de organisatie te achterhalen.
 • Te werken aan een brede aanpak van preventie en inzetbaarheid van mensen binnen organisaties.
 • Het onderkennen van de juridische, medische en praktische kaders en van daaruit het werk als Taakgedelegeerde te kunnen verrichten. Een goede analyse van de verzuiminhoud is daarbij een vereiste om te kunnen sturen.
 • Op casusniveau tot een mensgerichte aanpak en ondersteuning te komen.
 • Het gesprek aan te gaan met de medewerker, de leidinggevende, HR en de rest van de organisatie.
 • Inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken van verzuim, zowel medisch als organisatie-aanleidingen.

 Thema’s

De opleiding is opgebouwd uit een aantal thema’s. Deze centrale thema’s zijn nauw verbonden met het hoofdthema: Integrale verzuimbegeleiding binnen de kaders van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende de thema’s wordt er ingezoomd op diverse betekenissen.

 • Inhoud toekomstbestendig Duurzame Inzetbaarheidsbeleid
 • Juridische kaderstelling
 • Taakdelegatie vanuit de bedrijfsarts & in de praktijk
 • Financiële beoordeling & ROI
 • Professionele ontwikkeling: intervisie, management & organisatie
 • Psychisch verzuim & psychische vaardigheden
 • Organisatieontwikkelingen

Examen voor de opleiding Arboprofessional in Taakdelegatie

Alle leerstof dien je te kunnen vertalen naar de praktijk. Dit wordt gedaan door middel van een examen. Het af te ronden examen bestaat uit een business case die je schrijft voor één van je klanten of voor je eigen organisatie. Op basis van een organisatie brede inventarisatie wordt een advies gegeven voor verbetering en/of innovatie ten behoeve van de verzuimaanpak van de organisatie.

Na een schriftelijk beoordeling zal dit rapport middels een mondeling examen worden toegelicht en door de examencommissie worden beoordeeld.

Voorkennis en doelgroep

Om deel te mogen nemen moet je beschikken over minstens drie jaar werkervaring als casemanager, HR-adviseur of Taakgedelegeerde. Het niveau van de opleiding is HBO+.    Ook geschikt voor arbeidsdeskundigen, A&O-adviseurs, Arbeidsrechtjuristen. Het belangrijkste is enthousiasme voor het vak duurzame inzetbaarheid en interesse in gezondheid, mens en arbeid.

Start volgende opleiding donderdag 24 maart.

Informatiepakket aanvragen
Direct inschrijven